Vaše dotazy

Můžu službu využít, když vlastním pouze jeden byt?

Ano, nezáleží na tom, zda máte jednu nebo více bytových jednotek, či jste dokonce firma nebo bytový fond. Vždy k Vám a Vašemu bytu budeme přistupovat naprosto stejně.

Na jak dlouho uzavíráte nájemní smlouvu?

Nájemní smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou nebo na pět let.

Mám možnost ovlivnit, kdo v mém bytě bydlí?

Ano, na začátku si společně určíme kritéria pro výběr nájemníka.

Jak můžu od smlouvy odstoupit?

Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.

Co když se změní cena pronájmu na trhu?

V případě smlouvy na 5 let, je nájem fixní a nemění se. Co se týká smlouvy na dobu neurčitou, tam se snažíme při větší změně kopírovat trh.